Cookie beleid vv Baardwijk

De website van vv Baardwijk is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Aannamebeleid Vrijwilligers

Aannamebeleid Vrijwilligers

Aannamebeleid Vrijwilligers VV BaardwijkVoetbalvereniging Baardwijk is een vereniging met veel vrijwilligers. De vrijwilligers vormen het hart van onze vereniging. Zonder hen kunnen wij niet bestaan en zouden onze leden niet wekelijks kunnen genieten van wedstrijden, trainingen en/of een bezoek aan de kantine. Uitgangspunt is dat iedereen vrijwilliger kan worden. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst kunnen blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.  

Het is ontzettend belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.  

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Daarom neemt  vv Baardwijk de volgende stappen bij de aanname van vrijwilligers:

 • er vindt een kennismakingsgesprek met een lid van het (jeugd) bestuur of betreffende coördinator plaats; 
 • de vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen en zich hieraan te conformeren; 
 • voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)* aangevraagd; 
 • bij (gecontracteerde) vrijwilligers worden mogelijke referenties gecheckt; 
 • minimaal eenmaal per jaar voert de coördinator een evaluatiegesprek met de jeugdbegeleiders. 

*De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent Gedrag staat ook bekend als bewijs van goed gedrag. 

Gedragsregels 

NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden, waaronder de KNVB onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer/ leider of andere vrijwilligers te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van leiders/ trainers of vrijwilligers en sporters in concrete situaties.  

Hieronder staan de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook wij als vv Baardwijk onderschrijven deze regels. Deze gedragsregels gelden behalve voor de leiders en trainers ook voor overige direct betrokken vrijwilligers. 

 • 1. de leider/ trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt. 
 • 2. de leider/ trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. 
 • 3. de leider/ trainer onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter. 
 • 4. seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de leider/ trainer en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik. 
 • 5. de leider/ trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. 
 • 6. de leider/ trainer onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten. 
 • 7. de leider/ trainer zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de overnachtingsaccommodatie. 
 • *8. de leider/ trainer heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige)sporter behartigt, is de leider/ trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen. 
 • 9. de leider/ trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. De leider/ trainer aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.  
 • 10. de leider/ trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij/zij gedrag signaleert dat niet overeenkomstig is met de deze regels zal hij/ zij de betreffende persoon daarop aanspreken. 
 • 11. in die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de leider/ trainer in de geest hiervan te handelen. 

Vertrouwenspersoon 

Vv Baardwijk wil een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar plezier in het voetballen voorop staat.  

De vertrouwenspersoon van Baardwijk helpt daarbij.  Zij is een centraal aanspreekpunt bij wie je terecht kunt met vragen die je niet makkelijk stelt, of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Je kunt er terecht met vragen voordat er problemen zijn, advies inwinnen en overleg plegen. De vertrouwenspersoon is er voor trainers, leiders, ouders en teamleden van alle leeftijden.  

De vertrouwenspersoon zorgt voor activiteiten die gericht zijn op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen, kan ze informatie bieden over verschillende onderwerpen of de club helpen bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken tijdens trainers- leidersavonden of teambijeenkomsten. 

Wanneer wel een vertrouwenspersoon: 

 • pesten en gepest worden; 
 • machtsmisbruik en verbale agressie; 
 • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort; 
 • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/ of aangeraakt wordt door een teamlid, scheidsrechter, trainer/ leider ervaar je als onprettig; 
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag; je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft; 
 • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag. 

Het advies is om in deze gevallen zo snel mogelijk melding te doen van deze situaties, zodat er over gepraat kan worden en het probleem voorkomen of zo snel mogelijk opgelost kan worden. 

Wanneer niet naar de vertrouwenspersoon: 

 • verschillen van inzicht over het technisch beleid zoals gevoerd door trainers/ leiders, commissies of het Bestuur; 
 • problemen over teamsamenstellingen/ indelingen; 
 • problemen over besluiten van Bestuur, commissies of de Ledenvergadering. 

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor. We denken samen na over de te nemen stappen en schakelen professionele hulp in mocht dit nodig zijn. 

De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon plaatsvinden, blijven vertrouwelijk. Er wordt alleen informatie met derden gedeeld als jij daar toestemming voor geeft. 

Inge van Eggelen is de vertrouwenspersoon van vv Baardwijk. Ze is telefonisch bereikbaar op 06-23678212. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!